Sargassos ekonomi byggde främst på gratisarbete, studiecirklar, intäkter och ett visst bidrag från Stockholms Stad.
Under hela perioden hade vi en fortlöpande dialog med Stockholms Stad, i synnerhet vad gäller Fri Scen.

Vad kan man säga om Kulturrådet?
Recept för att döda en fri teatergrupp:
1. Ge dem inga bidrag när de är unga, hungriga och vill som mest
2. Ge dem ett ettårigt utvecklingsbidrag när de redan förlorat sin träningslokal och halva gruppen slutat. Det ger dem hopp trots allt.
3. Ge dem ingenting nästa år, efter en dålig recension.

Men:
En eloge till Johan Etzler och Hans Waldenström på Stockholms kulturförvaltning för långsiktigt intresse,engagemang och vilja.

Den kompletta listan över statligt & kommunalt stöd till Teater Sargasso:

  1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
Sthlms kulturnämnd 0 4.000 10.000 20.000 25.000 40.000 60.000
Kulturrådet 0 0 0 0 0 100.000 0
Svenska Institutet   1.000 12.000        

TOTALT  272.000 på 7 år
MEN! Vi var alla väldigt smala på den tiden!!!