Efter Teater Scharazads "Skådespelaren i gruppteatern" sökte jag (Mats Blückert) och Gabriella Hagelberg intresserade som ville bilda en fri grupp.
Vi hittade en lokal på Lövholmsv 10 - 12 som vi delade med teatergruppen TAETERN och satte igång. Ett namnförslag var Orangeriet (dvs växthus)
men vi valde namnet Färgeriet efter byggnaden och för att vi ville "sätta färg" på världen. Det var många som kom och gick under våren 1981,
mest tränade, tränade och tränade vi. Bland de som passerade var Gabriella, som flyttade till Frankrike, Arne Kullenmark, som startade en egen
grupp Companie Bombardemang, Birgir Edvardsson, som höll på med annat också och fler som jag glömt,
i slutet var vi två kvar som slet - jag och Annelie Dahl.
Under våren gick jag en clownkurs samtidigt som Rickard Günther som jag kände från NBVfestivalen och vi beklagade oss båda över att försöka
driva teatergrupper med folk som inte var beredda att satsa. I Allakan var det bara Rickard och Ingela kvar.Vi sa vi skulle höras.
När vi möttes i Köpenhamn på Festival of Fools var tanken mogen.

fargeriet.jpg (149403 bytes)