En att-göra lista 1981? Jämn delegering av arbetsbördorna....
Tänkbara spelplatser för På flykt.. var:
Liljevalchs, Moderna Museet, Kulturama, Kilen, Friteatern, Figaro, Nationalmuseum, Studion,
Riga, Kista träff, Dalen hörsal, Allhuset, Norsborg
hisdok1.jpg (80926 bytes)