Repetitionsbilder Hycklarnas Sammansvärjning Mälarhöjden

hkl1.jpg (38851 bytes)
Ola, Rickard, Kristina, Ingela, Lolo
hkl2.jpg (40222 bytes)
Torsten,Augusto, Lolo, Ingela, Rickard,(Lasse skymd), Kristina, Mats
hkl3.jpg (42047 bytes)
Ola, Mats,Torsten, Rickard
hkl4.jpg (42285 bytes)
Lasse,Lolo, Torsten,Rickard, Augusto, Kristina, Ingela, Mats (styltor hade jag som doktor i slutscenen)
hkl5.jpg (45413 bytes)
En favve-bild - Kristina, Lolo, Annelie  i bakgrund Per Olovsson & Nelia Veksel
hkl6.jpg (43930 bytes)
Rickard, Torsten, Bert-Åke, Mats, Danne?, Ingela, Kristina, Augusto, Per, Nelia, Annelie,
Lolo, Ola, Lasse, Olle?
hkl7.jpg (35990 bytes)
Lolo, Augusto, Kristina, Rickard
hkl8.jpg (37508 bytes)
Ingela, Annelie
hkl9.jpg (38151 bytes)
Lolo
hkl10.jpg (35228 bytes)
Rickard samt 2x Ola
hkl11.jpg (37789 bytes)
Lolo, Annelie
hs2ny1.jpg (51385 bytes)
Ger en bild av hur stort Mälarhöjden var....
repetition av Ludvigs entré
Ola t.v.,Kristina,Lolo och Annelie, Per och Nelia, t.h. Augusto med stor boll