ital.jpg (63285 bytes)
Resa i rädslor
Den svenska gruppen Teater Sargasso på La Soffitta i festivalen "Europa söker"
När dörrarna öppnas för att släppa in publiken finns det en konstig lukt av bränt gummi i luften. På golvet, där det ligger en jättestor vit presenning, runt vilken publikens stolar är placerade, finns det en utmattad, smutsig och blödande flicka.
Ljuset är svagt, atmosfären tung; kanske har en bomb slagit ned, kanske är det början av ett kärnvapenkrig.
Skådespelarna kommer springande långt ifrån, andfådda. Rädslan är stämplad i deras ansikten.
Så börjar pjäsen "På flykt från den tid..." av den svenska teatergruppen Teater Sargasso, som till igår visades på La soffitta i Bologna i festivalen "Europa söker".
Det handlar om en serie händelser, uppenbarligen fria från varandra, som bygger en sorts resa tillbaks i tiden eller kanske inom människan själv i sökandet efter rädslans ursprung.
Ett vibrerande och robust framträdande som med sitt uttrycksfulla sätt påminner om erfarenheterna från den stora experimentella teatern från 70-talet; av i första hand Eugenio Barba.
Men den yttre ramen av denna pjäs, kollektivt tillkommen från en serie improvisationer och arbetserfarenheter, är förbrukade; det finns mycket av Grotowsky, men det finns en intelligent nytolkning av vissa nordiska folkkulturer, de för nästan tanken till filmarbete av Ken Russel.
Idén är i stort sett gammaldags (och som skulle ha gjort stor succé bland tredje teaterns anhängare för några år sedan) men bärs upp med stor rytm och professionalitet av en passionerad och komplett grupp unga skådespelare.
Med volter, ljus,kör och handfat med vatten flyter denna "På flykt från den tid..." lätt, rik på ideér och situationer, ibland dejá vu, baserad på tre centrala dramaturgier (texten är av Mats Blückert); flyktbegreppet, ritualens sönderfall, erövrandet av infantila behov.
För regin svarar Augusto Cabrera, en peruan som en tid bott i Sverige.
Skådespelarna, som fick mycket beröm i slutet, heter: Annelie dahl, Annika Silkeberg, Birgir Edvardsson, Ingela Olsson, Lasse Frid, Lolo Elwin, Ola Sanderfelt, Rickard Günther