MÄNNISKANS MASKER
4/3 - 18/3 1984 på Etnografiska Museet