VILJAN FINNS I RÖRELSERNA
Bakom Teater Sargassos föreställning "Hycklarnas Sammansvärjning", som nyligen hade premiär på Kulturhuset i Stockholm, ligger en annorlunda repetitionsperiod. Bland annat gav regissören Nelia Veksel varje skådespelare i uppdrag att skapa en dans för sin rollfigur.
ntt1.jpg (167304 bytes)

Text: Henrik Bramsjö