Repetitionsbilder. Visade i kronologisk ordning.  Foto:Olof Thiel

yerma2.jpg (34866 bytes)
Pressbild - Pia,Ola, Rickard, Lolo
yerma3.jpg (22946 bytes)
yerma4.jpg (24450 bytes) yerma5.jpg (27137 bytes)
yerma6.jpg (24953 bytes) yerma7.jpg (25229 bytes)
yerma8.jpg (25480 bytes) yerma9.jpg (27829 bytes)
yerma10.jpg (25870 bytes) yerma11.jpg (29979 bytes)
yerma12.jpg (27238 bytes) yerma13.jpg (27048 bytes)
yerma14.jpg (26020 bytes) yerma15.jpg (27185 bytes)
mer kommer här  
yersum1.jpg (28913 bytes) yersum2.jpg (22202 bytes)
yersum3.jpg (23072 bytes) yersum4.jpg (22896 bytes)
yersum5.jpg (23120 bytes) yersum6.jpg (25889 bytes)
yersum6a.jpg (28315 bytes) yersum6b.jpg (28351 bytes)
yersum7.jpg (28840 bytes) yersum8.jpg (25891 bytes)
yersum9.jpg (28395 bytes) och mer kommer här...